Tài nguyên dạy học

Liên kết Website

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Video1513598635.flv ANH_DOC_SACH.flv 11349103_1610231432554550_2039564539_n.jpg 11348763_1610232069221153_1144270717_n.jpg 11117368_734384346687189_2025257399_n_1.jpg 11350052_1610231102554583_947038125_n.jpg 11304424_1592849627629978_681657885_n.jpg 11356241_1610231342554559_1080714245_n.jpg 11245439_1592849750963299_1597129833_n.jpg 11062034_636046163206999_9109880938579148679_n.jpg 10390999_636046039873678_4032629149761216390_n.jpg P_20150326_140237_NT.jpg P_20150326_092119_NT.jpg P_20150326_091737_NT.jpg P_20150326_091135_NT.jpg P_20150326_090800_NT.jpg P_20150326_090126_NT.jpg P_20150326_090114_NT.jpg P_20150326_090103_NT.jpg Image41.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Đồng hồ

  Báo mới

  Việt Nam Tổ quốc ta

  Menu chức năng 1

  Danh ngôn tình yêu

  Gốc > Tuyên truyền pháp luật >

  KẾ HOẠCH PHÁP LUẬT QUÝ 1/2018

   

       PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LÂM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           

  Số    04 / KH-PL 

                                                                     Sơn Lâm, ngày 23 tháng 1 năm 2018          

   

  KẾ HOẠCH

  TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

  QUÝ I - NĂM 2018

   

         Thực hiện công văn số 01/HĐPBGDPL  ngày 08/01/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hương Sơn về việc hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2018;

         Căn cứ công văn hướng dẫn số: 23/GDĐT V/v hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2018;

          Trường Tiểu học Sơn Lâm xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý I- năm 2018,  với nội dung cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích, yêu cầu

  - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật trước, trong và sau Tết nguyên đán cho CB GV, nhân viên, phụ huynh học sinh trong toàn ngành nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện

            - Triển khai đồng bộ, sâu rộng kịp thời các văn bản pháp luật mới và cần thiết cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân; Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

            - Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên pháp luậnâng cao vai trò trách nhiệm của thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

  - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nội dung, yêu cầu các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật.

            - Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện ở đơn vị.

  II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

            -  Tập trung học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 6 khóa XII.

            - Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng chống pháo, chất nổ, chất cháy, đèn trời,phòng chống buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và chú trọng tuyên truyền các văn bản về vệ sinh an toàn thực phẩm ….trước trong và sau Tết Nguyên đán;

            - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kí cam kết và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung theo chỉ thị số 24/CT- TU ngày 5/1/2018 của Tỉnh ủy về tổ chức tết năm 2018; Công văn số 45/SGD ĐT-CTTT ngày 11/1/2018 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong học sinh trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 29/11/2017; kế hoạch số 02/KH- BCĐ ngày 09/01/2018 của BCĐ huyện về việc mở đợt cao điểm thực hiện pháp lệnh dân số 16/2011/QH12, Luật số 14/2017/QH14, Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Quyết định 95/2009/QĐ-TTg về quản lí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công điện số 31/CĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện về việc tăng cường đảm bảo ANGT trong dịp e\tết dương lịch, tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lí vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trờiđảm bảo ANTT; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/1/2018 cuarUBND huyện về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp ttooij phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018; Kế hoạch số 436/KH-BCĐ 389 ngày 25/12/2017 về ban hành mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 341/GD&ĐT ngày 15/12/2017 của phòng GD&ĐT về việc tăng cường các biện pahsp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018;

            - Chú trọng phổ biến các văn bản Phổ biến Luật Giáo dục; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, pháp luật hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,...

            - Ngoài những nội dung trên, nhà trường còn lựa chọn thêm các văn bản khác phù hợp với địa bàn, nhóm đối tượng và lĩnh vực chuyên môn để triển khai tuyên truyền một cách có hiệu quả.

   1. PBGDPL cho nhóm đối tượng chủ yếu:

  a) Đối với cán bộ quản lý giáo dục; giáo viên và nhân viên trong nhà trường:

            -  Tập trung học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 6 khóa XII.

            - Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng chống pháo, chất nổ, chất cháy, đèn trời,phòng chống buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và chú trọng tuyên truyền các văn bản về vệ sinh an toàn thực phẩm ….trước trong và sau Tết Nguyên đán;

            - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kí cam kết và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung theo chỉ thị số 24/CT- TU ngày 5/1/2018 của Tỉnh ủy về tổ chức tết năm 2018; Công văn số 45/SGD ĐT-CTTT ngày 11/1/2018 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong học sinh trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 29/11/2017; kế hoạch số 02/KH- BCĐ ngày 09/01/2018 của BCĐ huyện về việc mở đợt cao điểm thực hiện pháp lệnh dân số 16/2011/QH12, Luật số 14/2017/QH14, Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Quyết định 95/2009/QĐ-TTg về quản lí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công điện số 31/CĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện về việc tăng cường đảm bảo ANGT trong dịp e\tết dương lịch, tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lí vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trờiđảm bảo ANTT; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/1/2018 cuả UBND huyện về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp ttooij phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018; Kế hoạch số 436/KH-BCĐ 389 ngày 25/12/2017 về ban hành mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 341/GD&ĐT ngày 15/12/2017 của phòng GD&ĐT về việc tăng cường các biện pahsp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018;

  b) Đối với HS: Chú trọng phổ biến các văn bản như:

            - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kí cam kết và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung theo chỉ thị số 24/CT- TU ngày 5/1/2018 của Tỉnh ủy về tổ chức tết năm 2018; Công văn số 45/SGD ĐT-CTTT ngày 11/1/2018 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong học sinh trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 29/11/2017; kế hoạch số 02/KH- BCĐ ngày 09/01/2018 của BCĐ huyện về việc mở đợt cao điểm thực hiện pháp lệnh dân số 16/2011/QH12, Luật số 14/2017/QH14, Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Quyết định 95/2009/QĐ-TTg về quản lí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công điện số 31/CĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện về việc tăng cường đảm bảo ANGT trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018; Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lí vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời đảm bảo ANTT; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/1/2018 cuarUBND huyện về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018; Kế hoạch số 436/KH-BCĐ 389 ngày 25/12/2017 về ban hành mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 341/GD&ĐT ngày 15/12/2017 của phòng GD&ĐT về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018;

  c) Đối tượng khác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục:

            + Phổ biến Luật Giáo dục; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, pháp luật hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính,...

            + Các văn bản mới ban hành, văn bản sửa đổi về các nội dung liên quan đến giáo dục và đào tạo.

  2. Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL:

  Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa trong công tác PBGDPL tại đơn vị, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho công tác PBGDPL đạt hiệu quả cao, đưa những thông tin pháp luật đến các đối tượng một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, tăng cường đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, đặc biệt là tổ chức tốt “Ngày pháp luật”, đảm bảo nâng cao ý thức pháp luật để từ đó mọi người tuân thủ một cách tự giác.

  Thường xuyên xây dựng tủ sách pháp luật, trưng bày các văn bản quy phạm pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, giáo dục tại đơn vị,… Các văn bản này được thường xuyên cập nhật theo quy định; bố trí thời gian cho cán bộ, giáo viên, nhân viên  và HS tiện tham khảo, nghiên cứu.

  3. Đổi mới, sáng tạo kết hợp chặt chẽ các hình thức PBGDPL

  - Tuyên truyền miệng, biên soạn phát hành tài liệu tuyên truyền; niêm yết văn bản trên các bản tin của đơn vị; phổ biến trên các phương tiện thông tin của ngành. Kết hợp các phương pháp: phổ biến kết hợp tổ chức thực hiện; tuyên truyền kết hợp vận động chấp hành pháp luật,…

  Tăng cường tổ chức các HĐTT trong nhà trường và dạy học tốt môn đạo đức nhằm làm tốt công tác tuyên truyền tại đơn vị.

  - Trong năm 2018, công tác PBGDPL tiếp tục được đầu tư và đổi mới, bám sát với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, tập trung PBGDPL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và có hiệu quả; hạn chế những trường hợp vi phạm pháp luật trong đội ngũ CBCCVC và HS.

  - Không ngừng đổi mới, làm phong phú giờ dạy lồng ghép, tích hợp nội dung PBGDPL trong bộ môn Đạo đức; Đổi mới phương pháp giảng dạy môn pháp luật theo hướng hình thành năng lực cho HS.

   III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

   

  Thời gian

  Nội dung

  Người thực hiện

  Đối tượng

  Hình thức

  Tháng 1/2018

            -  Tập trung học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 6 khóa XII.

  - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kí cam kết và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung theo chỉ thị số 24/CT- TU ngày 5/1/2018 của Tỉnh ủy về tổ chức tết năm 2018; Công văn số 45/SGD ĐT-CTTT ngày 11/1/2018 của Sở GD&ĐT về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong học sinh trên địa bàn tỉnh: Kế hoạch số 85/KH-BCĐ ngày 29/11/2017; kế hoạch số 02/KH- BCĐ ngày 09/01/2018 của BCĐ huyện về việc mở đợt cao điểm thực hiện pháp lệnh dân số 16/2011/QH12, Luật số 14/2017/QH14, Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Quyết định 95/2009/QĐ-TTg về quản lí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời trước, trong và sau tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Công điện số 31/CĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND huyện về việc tăng cường đảm bảo ANGT trong dịp tết dương lịch, tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018;

  -Một số văn bản mới thực hiện năm 2018.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cô:  Lê Thị Hương BTCB

   

   

  CBGVNV

  Tuyên truyền trong cuộc họp chi bộ và HĐSP;

   

  Tuyên truyền trong buổi chào cờ và các tiết HĐTT.

  Tháng 2/2018

  Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lí vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời đảm bảo ANTT; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/1/2018 cuarUBND huyện về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018; Kế hoạch số 436/KH-BCĐ 389 ngày 25/12/2017 về ban hành mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 341/GD&ĐT ngày 15/12/2017 của phòng GD&ĐT về việc tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội xuân 2018;

  - Một số văn bản mới thực hiện năm 2018.

  Cô Lê Thị Hương –BTCB-HT

   

  Cô Đào Thị Ngọ - PBT- PHT

  CBGVNV

   

   

   

   

   

  Học sinh

  Tuyên truyền trong hội nghị giao ban toàn cơ quan.

  - Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên,  nhân viên. 

  Tháng 3/2018

  -         Những điểm quan trọng trong: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống ma túy; Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, pháp luật hình sự, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

  -         Một số văn bản mới thực hiện năm 2018.

  Cô Lê Thị Hương;   Đào Thị Ngọ

  CBGVNV

  Đăng tải trên trang Web nhà trường hoặc gmail cá nhân  các đồng chí nghiên cứu

     

    Ngoài kế hoạch được nêu trên, Hiệu trưởng chú trọng tập trung phổ biến, tuyên truyền các văn bản do HĐND và UBND ban hành liên quan đến hoạt động Giáo dục và Đào tạo.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên  căn cứ kế hoạch này tham gia học tập, tuyên truyền công tác PBGDPL quý 1- năm 2017 đến nhân dân, cha mẹ học sinh và học sinh.

  2. Ban phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với Bộ phận chuyên môn và cán bộ, giáo viên, công nhân viên  có liên quan xây dựng chương trình, chuyên mục PBGDPL phong phú, hiệu quả, đúng quy định.

  - Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc triển  khai, thi hành các văn bản quy phạm pháp luật tại , tổ khối và toàn trường; đảm bảo hoạt động quản lý của ngành đúng quy định của pháp luật.

  - Ban phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện báo cáo định kỳ công tác PBGDPL về Hiệu trưởng vào ngày 25 tháng cuối quý

  - Tham gia tốt các đợt đào tạo, tập huấn về công tác PBGDPL của ngành theo quy định. 

  Sơn Lâm, ngày 9 tháng 1 năm 2018

   

  Nơi nhận:

  -Ban PBGDPL;

  - Lưu.

  TRƯỞNG BAN GDPL

   

   

   

   

  HIỆU TRƯỞNG

  Lê Thị  Hương

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Viết Trọng @ 15:36 09/04/2018
  Số lượt xem: 17
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  Truyện cười

  GIỮA MẠC TƯ KHOA TÔI NGHE CÂU HÒ NGHỆ TĨNH

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ CBCC VÀ ĐH CÔNG ĐOÀN

  Xem ngày tốt xấu

  MỘT SỐ TRÒ CHƠI DÂN GIAN

  Một số hình ảnh ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  CÂU LẠC BỘ DÂN CA VÍ, GIẶM NGHỆ TĨNH